Kominki Kozłowski na Facebook

Kominki Kozłowski na YouTube

Naturalne ciepło

w Twoim wnętrzu

Centrala BHZ


Centrala BHZ

Kompaktowa, podmontowana centralna jednostka grzewcza. Składa się ze skrzyni hydraulicznej, zbiornika buforowego oraz sterowania. Skrzynia hydrauliczna wyposażona jest w podmontowane przyłącza hydrauliczne do kominka, kolektorów słonecznych, ogrzewania dodatkowego (gaz, olej, prąd, drewno), obieg grzewczy I, obieg grzewczy II, c.w.u (boiler, płytowy wymiennik ciepła). Dodatkowo dla komfortowego zarządzania energią budynku służy zintegrowana centralna jednostka elektroniki z dotykowym wyświetlaczem LCD.

Bufor systemowy redukuje straty zewnętrzne dzięki płaszczowi osłonnemu dzięki zachowaniu warstw termicznych. Materiał izolujący to 100mm grube, odporne na wodę filcowe włókno poliestrowe. W porównaniu z ogólnie dostępnymi w handlu materiałami izolującymi owy filc ma 10-15% mniejszą przewodność ciepła, a więc lepsze właściwości izolujące. Znajdujący się na całej powierzchni przylegający elastyczny matriał gwarantuje wysoki stopień izolacji.

System magazynowania ciepła w technologii ładowania warstwowego:

  • im mniejszy przepływ, tym lepsza umiejętność warstwowego ładowania;
  • im zgrabniejszy bufor, tym lepsza umiejętność warstwowego ładowania;
  • celowe prowadzenie ciepła w poszczególne strefy temperaturowe gwarantuje dokładne, termiczne warstwowanie a prędkość wpływu i wypływu nie prowadzi do zakłóceń i zamieszań.

W skrzynce hydraulicznej znajdują się zabudowane oraz fabrycznie zamontowane wszystkie grzewczo- i sterowniczotechniczne komplonenty. Połączenie skrzynki do buforu następuje poprzez umieszczone na boku przyłącza. Do pionowych przyłączy podłączane są zainstalowani w pomieszczeniu wszyscy wytwórcy i odbiorcy ciepła. Skrzynka hydrauliczna jest w dostępna w czterech wariantach z możliwością pakietów dodatkowych. Zabudowa modułowa umożliwia stopniowe dokompletowywanie np. na skutek modernizacji systemu.

W większości odejść hydraulicznych zabudowano pompy ogiegowe marki Grundfos. Ze względu na duże obciążenie temperaturą w obiegu kolektorów zastosowano specjalną pompę firmy Grundfos Typ Solar 15-60. Na życzenie obiegi grzewcze mogą być wyposażone w pompę energooszczędną (Fabrikat Wilo).

Zamontowany w BHZ płytowy wymiennik o dużym formacie ogrzewa wodę dopiero po zapotrzebowaniu na nią do wymaganej temperatury. Pobory wody do 25l/min pokrywane są bez jakichkolwiek wahań temperatury. Ciepło potrzebne do wody pobierane jest z wody grzewczej w buforze. Jeśli wymagane zapotrzebowanie na ciepłą wodę wylicza zintegrowane urządzenie do pomiaru strumienia. Pompa obiegowa odbiera gorącą wodę grzewczą z najwyższego obszaru buforu i wyciska ją przez płytowy wymiennik. Tylko tak wiele, ile potrzebne jest do ogrzania zimnej wody z wodociągu do ustawionej temperatury. Tylko w ten sposób można zachować układ warstwowy w buforze.

Zasada płytowego wymiennika
Skłąda się on z uformowanych w fale profilowanych płyt, które są ze sobą tak połączone, iż każdorazowo w następujących po sobie przestrzeniach najpierw przepływa medium do ogrzania a następnie medium oddające ciepło. Pakiet płytowy jest na zewnątrz i pomiędzy mediami uszczelniony i często lutowany. W wymienniku płytowym zachodzi intensywna wymiana ciepła, która może być dodatkowo spotęgowana przez turbulencje przy przepływie. Turbulencyjny przepływ osiągany jest w pierwszym względzie przez profil na płytach.

Przenośniki płytowe ciepła mogą mieć bardzo kompaktową formę budowy i wziąwszy pod uwagę ich nie dużą wielkość mają bardzo wysoką szczelność strumienia ciepła. Konstruktywne właściwości jak i forma budowy wymiennika płytowego (wysokie turbulencje) oraz modulowana pompa obiegowa zapobiegają powstawaniu osadu wapnia. Stojąca po poborze w wymienniku płytowym gorąca woda szybko stygnie stąd niebezpieczeństwo wapnienia jest redukowane. Przy wodzie bardzo zawapniopnej zaleca się wymienniki płytowe 1x w roku przepłukać.

Środek zapobiegawczy, który w szczególności jest wymagany w miesiącach letnich, jeśli kolektory nagrzeją bufor do temp. powyżej 80st. C. Jeśli w tej sytuacji ciepła woda jest pobierana przez płytowy wymiennik, można się bez tego zabezpieczenia poparzyć. Aby tego uniknąć, jest zabudowany pomiędzy obiegiem zimnym i ciepłym termiczny wentyl mieszający, który ogranicza temp. wody na ok 55 st. C.

Wyświetlacz dotykowy - wszystko widoczne na jednej stronie.
- co dostarcza obecnie ciepło?
- jak pełen jest bufor?
- gdzie ciepło jest użytkowane?

Wskaźniki odnośnie aktualnej temperatury, mocy i poboru wody; kolorystyka daje informację o zapasie ciepła w buforze i boilerze; informacje w detalu lub o ustawieniach przez poruszenie podświetleń lub symboli.