Kominki Kozłowski na Facebook

Kominki Kozłowski na YouTube

Naturalne ciepło

w Twoim wnętrzu

Akumulacja


Akumulacja

System modułowych mas akumulacyjnych firmy BRUNNER stanowi autentyczną nowość w dziedzinie akumulacji ciepła. Zamiast tradycyjnych, wykonanych ręką rzemieślnika kanałów z cegieł szamotowych, proponujemy produkowane seryjnie kształtki ceramiczne. W przypadku systemu KMS chodzi o ceramiką o bardzo dużym ciężarze właściwym, gdzie z kilkunastu gotowych kształtek można w szybki i prosty sposób postawić indywidualnie ukształtowany kanał.

Ze względu na wyjątkowe zdolności do pobierania i przewodzenia ciepła znacznie wydłuża się czas efektywnej akumulacji i oddawania ciepła! Zadaniem masy akumulacyjnej jest gromadzenie uzyskanej, a w danym momencie zbytecznej ilości energii i oddawanie jej w późniejszym czasie. W wkładzie grzewczym może pełnić rolę masy akumulacyjnej kanał ceramiczny, który pobiera ciepło z gazów grzewczych i oddaje je powoli na pomieszczenie.

Wkład kominkowy z kanałem ceramicznym, jak w piecu kaflowym: w zasadzie nic innego jak piec kaflowy z długotrwałym, łagodnym promieniowaniem ciepła. Na korpusie wkładu Kompakt-Kamin zamontowana jest żeliwna kopuła z krążkiem, przez który gazy grzewcze są prowadzone do indywidalnie wykonanej masy akumulacyjnej. Długość kanału może wynosić do 3,5 m, jednorazowe załadunki drewna mogą mieć masę do 5 kg. Ten wariant naturalnie tylko z klapą rozpałową będą kanałem rozpałowym, najlepiej z elektronicznym sterowaniem EOS. To rozwiązanie jest idealne, jeśli większy kominek ma zapewniać magazynowanie i promieniowanie ciepła.

System modułowych mas akumulacyjnych firmy BRUNNER KMS można wykorzystać również w budowie pieca jako HIPOKAUSTA . Piec taki charakteryzuje się bardzo dużą powierzchnię promieniowania ciepła. Działanie takiego pieca opiera się na konwekcji, jednak wytworzone gorące powietrze nie rozchodzi się tutaj swobodnie na pomieszczenia, lecz krąży grawitacyjnie pod "powłoką" pieca. Ciepło wydostaje się na zewnątrz pod postacią łagodnego promieniowania, przy niskiej temperaturze powierzchniowej pieca. Ta technika wymaga bardzo dużych rozmiarów pieca i jest niemożliwa do realizacji bez dodatkowych powierzchni grzewczych.

Mogą to być metalowe radiatory, może to być również ceramiczna masa akumulacyjna. Wykorzystanie danego typu dodatkowej powierzchni grzewczej wiąże się z doborem odpowiedniej "objętości" pieca i odstępu powłoki zewnętrznej od powierzchni grzewczych.