Kominki Kozłowski na Facebook

Kominki Kozłowski na YouTube

Naturalne ciepło

w Twoim wnętrzu

Drewno


Drewno
Znaczenie jakości drewna opałowego.
 

Zadaniem firmy zduńskiej jest również informowanie klienta o znaczeniu jakości stosowanego opału, a nawet ułatwienie dostępu do drewna opałowego dobrej jakości. Produkty grzewcze ,które oferuje Państwu nasza firma to najlepsze paleniska, są one źródłem najmniejszych emisji CO , jakie sa możliwe do osiagnięcia w tego typu urządzeniach.

Jednak minimalna emisja funkcjonuje tylko wtedy, gdy drewno jest suche i prawidłowo sezonowane.

Z tego powodu postanowiliśmy zgromadzić na naszej stronie internetowej takich dostawców i sprzedawców drewna , którzy oferują na tyle dobry towar, aby ogrzewanie za pomocą drewna było bezpieczne dla naszego środowiska naturalnego i akceptowalne także przez naszych sasiadów. Mamy nadzieję że nasz pomysł zostanie dobrze przyjęty przez wszystkich którym zależy na ekonomicznym paleniu i środowisku naturalnym.

Certyfikowany system zaopatrzenia

Palenie drewnem ma związek z dbałością o środowisko naturalne i z punktu widzenia gospodarki leśnej stanowi ważny wkład w zachowanie i pielęgnowanie zasobów leśnych zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Działa to tylko wtedy, gdy zrównoważony rozwój jest zasadą nie tylko na papierze. Takie są cele stawiają sobie wszystkie kraje europejskie ,również Polska.

Pamiętajmy jednak że niekoniecznie musi być tak w przypadku drewna importowanego, powinnismy więc z rozważnie dokonywać wyborów i starać się ,aby drewno opałowe pochodziło wyłącznie z krajowych zasobów lub od certyfikowanych dostawców.

Kupować suche czy świeże drewno?

Kto ma czas i miejsce do składowania, powinien zawczasu pomyśleć o zakupie świeżo ściętego drewna opałowego.

Świeże drewno drewno opałowe jest z reguły o wiele tańsze , ponieważ nie zabiera miejsca u sprzedawcy, który musiałby je składować.

Natomiast podstawową zaletą dla Kupujacego jest to, że sam może kontrolować sposób składowania i proces suszenia. Dzięki temu otrzymuje drewno opałowe, które będzie optymalne dla użytkowanego pieca. To zaś jest często kwestią własnej oceny. Suchość drewna warunkuje przecież wartość opałową, czyli możliwość wykorzystania energii zawartej w drewnie.

Jak prawidłowo suszyć drewno?

Drewno schnie w kierunku przebiegu cienkich jak włos pustych kanalików, którymi płynęły życiodajne soki, gdy drzewo jeszcze żyło. Wilgoć wydostaje się ze środka na czołowe powierzchnie polana. Badania naukowe potwierdzają, że prawidłowo składowane drewno nadaje się do palenia po upływie (maksymalnie) 9 miesięcy. Pocięte i porąbane drewno zaraz po ścięciu — niezależnie od gatunku — przy prawidłowym składowaniu na powietrzu od lutego do października wysycha do 18 – 22% wilgotności resztkowej.

Od kwietnia do sierpnia suszenie jest najbardziej intensywne przy bezpośrednim nasłonecznieniu, którego efekty przewyższają ewentualne zmoczenie na skutek opadów. Najpóźniej we wrześniu drewno należy chronić przed deszczem, przykrywając je.

Ważne jest przy tym, aby folia nie stykała się ze świeżym drewnem. Może to spowodować zatrzymywanie wilgoci, która zmniejsza wartość opałową. Ułożone w stos drewno musi oddychać.

Jak suche (bądź wilgotne) powinno być drewno?

Zgodnie z nowymi przepisami, drewno opałowe do obsługiwanych ręcznie palenisk małej i średniej wielkości powinno mieć wilgotność na poziomie co najwyżej 25 procent. Drewno o wilgotności pomiędzy 18 a 22 procent uznaje się za suche. Takie drewno najlepiej nadaje się do palenia.

Pomiar wilgotności

Wilgotność drewna mierzy się zgodnie z „Wytycznymi IBT dot. pomiaru i określania wilgotności drewna opałowego”, przy użyciu dostępnych na rynku przyrządów mierzących oporność elektryczną. Polano należy wyjąć ze składziku na jeden dzień przed pomiarem, aby uzyskało wcześniej temperaturę pokojową. Wilgotność mierzy się po rozłupaniu polana średniej wielkości na pół, przykładając obie końcówki przyrządu wzdłuż przebiegu włókien. Punkty przyłożenia powinny znajdować się ok. 5 cm od kory, mniej więcej na środku polana. Wilgotność jest obliczana jako średnia pomiarów.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani zakupem dobrej jakości drewna opałowego prosimy o przesłanie zapytania na info@kominki-kozlowski.pl