Kominki Kozłowski na Facebook

Kominki Kozłowski na YouTube

Naturalne ciepło

w Twoim wnętrzu

Rejestracja nowych wkładów


Rejestracja nowych wkładów

Przed 30 laty program dostaw firmy Brunner był bardzo przejżysty. W między czasie paleta produktów znacznie się powiększyła. Ponadto do istniejących już serii coraz szybciej dochodzą zmiany podnoszące jakość produktów. W ostatnich latach zmieniło się również wiele w zakresie części zamiennych. Aby ułatwić ustalenie jaki produkt i z jakiej serii posiada klient firma Brunner wprowadziła rejestrację wkładów online. Rejestracja ta odbywa się na stronie startowej www.brunner.de. W tym celu należy podać:

  • adres klienta detalicznego
  • adres firmy montującej
  • Chargen-Nummer listu towarzyszącego produktu

Dzięki rejestracji istnieje możliwość dostarczenia prawidłowej części do wkładu nawet po wielu latach.
Aby zachęcić klientów do rejestracji online firma Brunner oferuje w tym celu w miejsce ustawowej karty gwarancyjnej dodatkową gwarancję produktu.