Kominki Kozłowski na Facebook

Kominki Kozłowski na YouTube

Naturalne ciepło

w Twoim wnętrzu

Kocioł Kesselmodul


Kocioł Kesselmodul

Kocioł Kesselmodul skonstruowaliśmy dla tych naszych klientów, którzy chcieliby połączyć technikę kotłów grzewczych z optyką kominka. Bezpośrednio na wkładzie grzewczym umieszczany jest wodny wymiennik ciepła, który zastępuje ceramiczną masę akumulacyjną. Poprzez ciągły przepływ gazów grzewczych kocioł odzyskuje do 35% wytwarzanej w palenisku energii i przekazuje ją na wodę. Odpowiednio grube rury wężownicy gwarantują długi okres eksploatacji pomimo stosunkowo niewielkich wymiarów zewnętrznych, co zapewnia także kompaktowe rozmiary pieca.

Czyszczenie wnętrza kotła odbywa się od strony paleniska. Chcąc uzyskać optykę kominka można zastosować wkłady serii Romantikfeuer lub Kompakt-Kamine (typu Standard). Ciepło odprowadzane bezpośrednio z powierzchni wkładu może rozchodzić się na drodze konwekcji, jako gorące powietrze wydobywające się poprzez kratki wentylacyjne. Przy zastosowaniu odpowiednich materiałów możliwa jest także zamknięta budowa "skorupy" kominka, co skutkuje ogrzewaniem na drodze promieniowania ciepła.

Duża, pojedyncza szyba wkładu kominkowego zapewnia "szybkie ciepło" i efektywne ogrzewanie dużych pomieszczeń. Kiedy zaś potrzeba mniej ciepła w bezpośrednim otoczeniu pieca, można skorzystać z wkładu HKD 2 z nieco mniejszą pojedynczą szybą lub wkładu HKD 5.1 z podwójną szybą wyposażoną w filtr podczerwieni. Dostępna podczas spalania moc kotła może posłużyć do wspomagania domowego systemu centralnego ogrzewania, do czego służy odpowiednich rozmiarów zbiornik buforowy stanowiący ogniwo łączące kocioł Kesselmodul z całym systemem. 

Wybierając rozmiar szyby wkladu można wpływać na intensywność "szybkiego ciepła". W mniejszych pomieszczeniach oraz w tzw. domu energooszczędnym sensowne jest użycie mniejszej lub podwójnej szyby z filtrem. W ten sposób można zredukować średnią moc promieniowania szyby podczas spalania z ok. 2,5 kW do 1 - 1,5 kW. Przy zbyt dużej lub niewłaściwej szybie dochodzi do przegrzewania pomieszczenia, użytkownik - chcąc zredukować nieco moc spalania - podkłada mniej drewna i zmniejsza przy tym zarazem moc kotła.