Kominki Kozłowski na Facebook

Kominki Kozłowski na YouTube

Naturalne ciepło

w Twoim wnętrzu

Micro mega


Micro mega

Nowe budowle, z coraz bardziej zaawansowaną izolacją termiczną, nie potrzebują już tak silnego ogrzewania, tak więc kominki mogą być obecnie słabsze i mniejsze. Ich użytkownicy pragną - i całkiem słusznie - czerpać przyjemność z widoku płomieni i nie będą zbyt zachwyceni, oglądając je przez maleńki iluminator. Od paleniska oczekują pewnych rozmiarów.

Przepisy prawa nakładają obowiązek produkcji urządzeń w poszanowaniu środowiska: trzeba wydobyć maksimum ciepła ze spalanego paliwa (nawet, jeśli mówimy o energii odnawialnej) i jak najbardziej ograniczyć emisję lotnych odpadów do atmosfery.